Skivak Content Experience

Skivak se věnuje realizacím vydavatelských projektů, tvorbou internetových portálů a aktivitám na sociálních sítích

Tesco – Lifestylový magazín B2C

Návrh a realizace customového magazínu tematicky zaměřeného na alkoholické nápoje

Cíl projektu
Podpora prodeje zboží v kategorii alkoholických nápojů, jež je k dostání v síti prodejen Tesco.

Realizace
Vypracování koncepce a realizace vysokonákladového klientského čtvrtletníku s názvem „Magazín Alkoholické nápoje”. Cílem magazínu je kromě poskytnutí informací o nabídce rovněž prohloubení povědomí čtenářů o alkoholických nápojích a utváření kultury pití alkoholu.

Rozsah spolupráce
Rozsah spolupráce
Grafické zpracování, příprava obsahu (ve spolupráci s řadou odborníků: someliéry, pivovarníky, asociacemi působícími na trhu s alkoholickými nápoji); prodej reklamního prostoru v magazínu, tisk a distribuce.

Základní údaje
Náklad: 50 tis. výtisků, periodicita: 4 vydání ročně; rozsah: 68 stran.

Magazín existuje od roku 2012 a byl mnohokrát oceněn v oborových soutěžích za grafické zpracování a profesionální obsah.

Stříbrné
Ocenění
2016

Za rozmanitý obsah zaměřený na příjemce, věrohodný výběr odborníků a využití vzdělávacích kvízů

Stříbrné
Sloupce
2014

Za poučení o produktech a jejich historii

Stříbrné
Sloupce
2013

Za vysokou estetickou úroveň a profesionální obsah