Skivak Content Experience

Skivak se věnuje realizacím vydavatelských projektů, tvorbou internetových portálů a aktivitám na sociálních sítích

Stokrotka – Lifestylový magazín B2C

Návrh a realizace customového magazínu

Realizace
Čtvrtletník „Stokrotka magazyn” vznikl na základě briefu předpokládajícího vytvoření důvěryhodného média umožňujícího prezentaci nabídky obchodní sítě. Tento nástroj měl za cíl vytvořit identitu značky a posílit pozitivní image společnosti.

Základní údaje
Náklad: 50 tis. výtisků, periodicita: čtvrtletník; rozsah: 72 stran, zahájení spolupráce: v roce 2015.

„Stokrotka Magazyn” od roku 2015 efektivně a důsledně posiluje pozitivní image sítě prodejen Stokrotka. Skivak je odpovědný za celý proces vzniku magazínu od fáze vytvoření koncepce po fázi dodání hotového magazínu klientovi.