Skivak Content Experience

Skivak se věnuje realizacím vydavatelských projektů, tvorbou internetových portálů a aktivitám na sociálních sítích

Raben – Magazín B2B

Návrh a realizace odborného magazínu

Cíl činností
Posílení postavení Skupiny Grupy Raben, utváření odborného, profesionálního obrazu firmy, jež je lídrem ve své kategorii.

Realizace
Využití custom publishingu k realizaci stanoveného cílu. Magazín „On the Way” se vyznačuje věcným, oborovým obsahem, moderním grafickým zpracováním a ekologickými řešeními uplatněnými při výrobě. Je zaměřen na obchodní partnery Skupiny.

Rozsah spolupráce
Vytvoření layoutu, redakce a korektura textů, překlady do dvou jazyků (němčiny a angličtiny), grafické zpracování, tisk. Magazín má 32 stran.

„On the Way” je magazín, který se tematicky zaměřuje na logistiku a který posiluje image Skupiny Raben ve 12 evropských zemích.