Skivak Content Experience

Skivak se věnuje realizacím vydavatelských projektů, tvorbou internetových portálů a aktivitám na sociálních sítích

PKP IC – Lifestylový magazín B2C

Návrh a realizace customového magazínu

Cíl činností
Podpora utváření pozitivního obrazu polského dopravce PKP Intercity prostřednictvím vypracovávání z klientova hlediska hodnotného obsahu.

Rozsah spolupráce
Měsíčník „W Podróż” („Na cestě“) připravujeme komplexně – od naplánování contentu přes spolupráci s autory, fotografy, blogery či institucemi až po reklamu, zpracování a tisk.

Základní údaje
Náklad: 35 tis. kusů; průměrný rozsah: 76 stran; periodicita vydání: měsíčník; lifestylový, cestovatelský content; spolupráce s klientem od roku 2017.

„W Podróż” (Na cestě) je celopolským magazínem, jenž inspiruje cestující k objevování krás polských regionů a měst.