Skivak Content Experience

Skivak se věnuje realizacím vydavatelských projektů, tvorbou internetových portálů a aktivitám na sociálních sítích

Kraków Airport – Letištní magazín

Koncepce a realizace customového magazínu

„Airgate” je 64stránkový dvojjazyčný (anglicko–polský) dvouměsíčník, který vyhotovujeme pro letiště Kraków-Balice. Magazín vychází v nákladu 7 tisíc kusů a je dostupný po celém krakovském letišti a rovněž na určitých místech města Krakova. Odpovídáme za celkovou realizaci magazínu. Připravujeme redakční a grafickou koncepci, zpracování, DTP, tisk a distribuci.

Magazín je věnován především cestování či lifestylové a byznysové tematice. Při realizaci redakční koncepce každého vydání spolupracujeme s cestovateli, novináři a influencery. „Airgate” plní jak funkce nástroje při komunikaci letiště s pasažéry, tak má má vlastnosti inspirativního magazínu, jenž propaguje region Malopolska.

Kromě třech hlavních sekcí: „Cesty”, „Životní styl” a „Byznys” se v „Airgate” nachází rovněž sekce „Zoom”, jež slouží k propagaci Malopolska a Krakova.

Zlaté
Ocenění
2015

Za profesionální a nápaditý layout