Skivak Content Experience

Skivak se věnuje realizacím vydavatelských projektů, tvorbou internetových portálů a aktivitám na sociálních sítích

Farmacol – Čtvrtletník B2C z oblasti farmaceutického průmyslu

Návrh a realizace odborného magazínu

„Rodzina Zdrowia” (Rodina zdraví) je 72stránkový čtvrtletník ze segmentu B2C, který připravujeme pro značku Farmacol. Časopis je dostupný v síti více než 2 tisíc lékáren po celém Polsku. Při realizaci každého čísla odpovídáme za redakční koncepci, grafické zpracování a DTP.

„Rodzina Zdrowia” podporuje prohlubování povědomí o značce mezi spotřebiteli, pacienty a zákazníky lékáren po celém Polsku. Magazín má poradenský charakter, pojednává o zdraví a zdravotnické problematice. Cílem publikace je upozornit na význam prevence a rovněž inspirovat ke zdravému životnímu stylu. „Rodzina Zdrowia” navíc tvoří prostor k prezentaci farmaceutických výrobků a poskytování informací o akčních nabídkách.

Tento magazín se vyznačuje zejména atraktivní a pestrou grafickou formou a poskytováním seriózního obsahu. Čtvrtletník se zaměřuje na sezonní tematiku, avšak díky textům, jež jsou v něm vydávány, získává tento lifestylový magazín nadčasový charakter.